Govor

Hvala.

Zdaj bi prosil, da se natančno poslušamo. Jaz v uvodu nisem povedal, da je gospod Černač predlagatelj, ampak sem rekel, da bo predstavil gradivo seje, točno tako sem tudi ubesedil. To pa na podlagi 47. člena, prvega odstavka, ki pravi: »Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa ter javne predstavitve mnenj, določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji delovnega telesa in skrbi za pripravo gradiva.« Tako je v tem pogledu vse skladno s poslovnikom. / oglašanje v ozadju/ Ja, prosim, gospod Möderndorfer, SMC.