Govor

Lep pozdrav! Sklepčni smo, torej lahko začnemo 2. nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ.

Obveščam vas, da kot nadomestni člani komisije s pooblastili na seji prisostvujejo: namesto poslanke mag. Bojane Muršič sodeluje Jani Prednik, namesto podpredsednika Zmaga Jelinčiča Plemenitega sodeluje Dušan Šiško.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje komisije z eno točko. Ker v poslovniško določenem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo NA 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PODELJEVANJE LICENCE 5G DRUŽBI BTC, D.D.

Gradivo za to točko dnevnega reda je bilo 8. 10. 2018 objavljeno na spletni strani Državnega zbora pri sklicu seje.

K tej točki dnevnega reda so bili na sejo vabljeni: Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo, mag. Tanja Muha, direktorica AKOS, Jože Mermal, predsednik Uprave BTC, Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance, ki so se opravičili, češ da ta tematika ne spada v njihovo pristojnost. Naknadno smo na sejo povabili še dr. Dušana Cafa iz Foruma za digitalno družbo in mag. Aleša Ivkovića, predsednika Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vse prisotne lepo pozdravljam in prosim, da se ob prijavi k razpravi predstavite za zapisnik.

Uvodoma bom dal besedo kolegu Zvonku Černaču, da predstavi razloge, zaradi katerih je bila sklicana ta seja Komisije za nadzor javnih financ. Predlagam pa, da današnjo razpravo opravimo tako, da po uvodni predstavitvi najprej dobi besedo gospod Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo, nato bo svoje videnje zadeve pojasnila predstavnica AKOS in BTC, potem bomo dali besedo Ministrstvu za javno upravo, nato bodo lahko spregovorili še vabljeni, ki sem jih povabil na sejo. Potem pa bomo začeli razpravo poslanke in poslanci.

Gospod Černač, beseda je vaša.