Govor

Hvala lepa, državni sekretar.

Odpiram razpravo pod to točko dnevnega reda. Za enkrat se je javil en poslanec. Še morda kdo drug? Ako ne, potem dr. Franc Trček, izvolite, imate besedo.