Govor

Bojan Kumer

Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani!

Tokratni svet Evropske unije za energijo bo potrdil splošni prestop Sveta Evropske unije na predlog uredbe o označevanju pnevmatik, opravil bo politično razpravo o dolgoročni strategiji Evropske unije o podnebno nevtralnem gospodarstvu in seznanil se bo o doseženem dogovoru z evropskim parlamentom o spremembi plinske direktive ter o stanju pogajanj na uredbi o vzpostavitvi inštrumenta za povezovanje Evrope. Glede uredbe o označevanju pnevmatik lahko Slovenija podpre splošni prestop Sveta Evropske unije. Za Slovenijo je bistveno, da 9. in 10. člen te uredbe ne prenašata nobenih sprememb za obstoječi sistem nadzora, podpiramo pa spremembe predlaganih razredov za oprijem na mokri podlagi in za kotalni upor ter vključitev postopka, postavitev laboratorijev. V okviru razprave o dolgoročni strategiji Evropske unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, bo Slovenija povedala, da podpira prizadevanje Evropske unije in držav članic za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v skladu s cilji pariškega sporazuma, zato pozdravlja osnutek Evropske unije dolgoročne podnebne strategije, ki jo je pripravila Evropska komisija. Ministri se bodo seznanili tudi z dogovorov na plinski direktivi. Slovenija pozdravlja zaključek pogajanj na direktivi in lahko podpre končni dogovor. Nova direktiva se dotika tudi sporazuma o južnem toku med Slovenijo in Rusijo in sicer bo potrebno za morebitne spremembe sporazuma ali za sklepanje novega sporazuma na področju, ki pade v pristojnost plinske direktive za pogajanja z Rusko federacijo oziroma tretjo državo najprej pridobiti avtorizacijo evropske komisije. Obstoječi plinski sporazumi vključno s sporazumom med Slovenijo in Rusko federacijo o južnem toku lahko do nadaljnjega ostane v veljavi ob predpostavki, da so skladi z evropsko zakonodajo. Ministri se bodo tudi seznanili s stanjem pogajanj na spremembi uredbe o inštrumentu za povezovanje Evrope v obdobju od leta 2012 do 2027, je predvideno bistveno povečanje sredstev za energetske projekte, govorimo o znesku s 5,6 milijard evrov na 8,6 milijard evrov, gre skoraj za 40 % povečanje in del teh sredstev bo namenjen tudi čezmejnim projektom na področju obnovljivih virov energije. Zaradi težav pri večanju deleža obnovljivih virov energije doma, je Slovenija pripravljena podpreti predlog Evropskega parlamenta, da se čezmejnim obnovljivim virom energije in tem projektom nameni 20 % teh sredstev, saj bi se s tem zmanjšalo skupno breme držav članic pri doseganju cilja OVE na evropski ravni do leta 2020-2030.

Hvala.