Govor

Hvala lepa.

Sedaj odpiram razpravo pod to točko dnevnega reda. Se kdo javi k razpravi? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo in na glasovanje dajem predlog stališča k tej točki dnevnega reda, ki se glasi:

»Republika Slovenija načeloma podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije. Republika Slovenija menim, da je v okviru obravnave predloga potrebno zagotoviti, da gre za ukrepe zgolj začasne narave, in da predlog uredbe ne pomeni, da prehajajo letalske prometne pravice, ki jih imajo suverene države članice EU v pristojnost Evropske unije. Republika Slovenija meni, da je potrebno ustrezneje zagotoviti večje število frekvenc tistim letalskim prevoznikom Evropske unije, ki so imeli v pretekli zimski, poletni sezoni 2018 iz drugega odstavka 3. člena predloga Uredbe iz 1. točke tega sklepa nizko število tedenskih frekvenc, je pa mogoče pričakovati, da se to število lahko poveča.« Glasujemo.

Kdo je za? (13 članov.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je stališče sprejeto.

Zahvaljujem se udeležencem pri tej točki.

S tem končujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA PROMET TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJO BRUSELJ, 4. MAREC LETOS.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade, 28. februarja na podlagi 8. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske unije. Prosim, državnega sekretarja, mag. Bojana Kumarja, iz Ministrstva za infrastrukturo, da nam predstavi stališča. Izvolite.