Govor

Samer Khalil

Hvala lepa za besedo.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta je obravnavala predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe. Predstavil nam je predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, dr. Alojz Krapež. Člani komisije se strinjajo, da bo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne glede na predvideni scenarij povzročila znatne motnje za državljane in gospodarske subjekte v EU. Le-ti se bodo morali prilagoditi novim razmeram. Letalska povezljivost je ključnega pomena za širše gospodarstvo, zato je potrebno si prizadevati, da se s sprejetim ustrezno ukrep ublaži znatno škodljiv učinek izgube letalske povezljivosti na gospodarstvo in državljane EU. Ob tem je bilo članom komisije zagotovljeno, da se sistemsko zajamčene pravice letalskih potnikov ohranijo. Glede na posebne okoliščine v letalskem prometu obravnavano področje zahteva posebno pozornost in skrb glede na njihov pomen za celotno Evropsko unijo. Člani komisije izražajo pričakovanje, da bo Republika Slovenije ob morebitnih prihodnih pogajanjih za začetek veljavnosti prihodnjega sporazuma na področju letalskih prevozov med EU in Združenim kraljestvom v skladu s ciljem zagotavljanja osnovne povezljivosti zagovarjala stališče za čim bolj nemoteno ohranitev storitev letalskega prometa. Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe.

Hvala.