Govor

Predsedujoči, hvala za besedo.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 5. nujni seji 27. februarja kot matično delovno telo obravnaval predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje ustavne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije, ki ga je 14. 2. 2019 Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanja med Državnim zborom in Vlado o zadevah Evropske unije posredovala Vlada. Odbor je brez razprave v skladu z drugim odstavkom 154. h člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje mnenje: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta v skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severne Irske iz Unije, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme.