Govor

Hvala lepa.

Želi besedo morda še kakšen drug predstavnik vlade z drugega resorja? Če ne, prosim za predstavitev mnenja matičnega delovnega telesa podpredsednika odbora mag. Andreja Rajha.

Izvolite.