Govor

Bojan Kumer

Hvala lepa, gospod predsednik.

Spoštovane članice, spoštovani člani odbora!

Zaradi namena Združenega kraljestva, Velike Britanije in Severne Irske, da izstopi iz članstva v Evropski uniji, bo v primeru izhoda brez dogovora z EU mednarodni letalski promet med EU in Združenim kraljestvom za letalske prevoznike EU in Združenega kraljestva obstal. Ta promet se sedaj odvija na podlagi EU Uredbe 1008/2008 o skupnih pravilih o opravljanju zračnih prevozov v skupnosti. Dne 30. marca 2019 bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, navedena uredba pa velja le na območju EU. Tako predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva, Velike Britanije in Severne Irske, iz Unije ureja zgolj začasne ukrepe na področju zračnega prevoza med državami članicami EU in Združenim kraljestvom za čas ob izstopu Združenega kraljestva iz članstva v Evropski uniji, da letalski promet ne bi obstal v celoti, s čimer bi se povzročila še večja škoda tako gospodarstvu kot mobilnosti prebivalstva Unije. Del te škode pa bo vseeno nastal tako kot v drugih sektorjih gospodarstva. Zato s predlogom stališča predlagamo, da Republika Slovenija predlog uredbe načeloma podpre. Predlog stališča vsebuje tudi mnenje Republike Slovenije, da je treba ustrezneje zagotoviti večje število frekvenc letalskim prevoznikom brez omejitev na zimsko-poletno IATA v sezoni 2018. Glede slednjega dodaja, da se je osnovni dokument v okviru pogajalske skupine EU za 50. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije že spremenil in je letalskim prevoznikom Združenega kraljestva dano več možnosti za opravljanje letalskega prometa. In sicer, ni več omejitev v številu letov za potniški promet med Združenim kraljestvom in EU, za tovorni promet pa se je dodala možnost še enega povezanega leta med Združenim kraljestvom in EU. Pri tem poudarja, da predlog uredbe lahko podeli letalske pravice za opravljanje prometa zgolj letalskim prevoznikom Združenega kraljestva. Katere letalske pravice bodo imeli letalski prevozniki iz EU pa je odvisno od suverene odločitve Združenega kraljestva. Če bodo letalski prevozniki EU deležni slabšega obravnavanja, predlog uredbe vsebuje tudi klavzulo po vzajemnosti obravnavanja. V predlogu stališča je Republika Slovenija tudi omenila, da je v okviru obravnave predloga potrebno zagotoviti, da gre pri ukrepih zgolj za njihovo začasno naravo in da predlog uredbe ne pomeni, da prehajajo letalske prometne pravice, ki jih imajo suverene države članice Evropske unije, v pristojnosti Evropske unije. Takšna sprememba bi bila precedens, saj bi za prihodnje lahko postalo negotovo glede pristojnosti nad letalskimi prometnimi pravicami. Tudi glede tega vprašanja je bilo v besedilu v okviru delovne skupine za pogajanje iz 50. člena pogodbe o delovanju Evropske unije že izboljšano in suverenost držav članic izrecno poudarjena. Zaradi preprečevanja še večje gospodarske škode gospodarstvom in mobilnosti prebivalstva tako v Sloveniji kot v preostalih članicah Evropske unije, zaradi možnega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora, predlagam, da Republika Slovenije predlagano stališče Republike Slovenije podpre.

Hvala.