Govor

Spoštovane kolegice in kolegi! Začenjam 33. sejo Odbora za zadeve Evropske unije.

Obveščam vas, da imamo danes nekaj nadomestnih poslancev, namesto gospoda dr. Milana Brgleza je z nami gospod Jani Prednik, namesto gospoda Zmaga Jelinčiča Plemenitega je z nami gospod Dušan Šiško.

Obveščam vas, da so na sejo vabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije ter predstavniki Vlade in Državnega sveta. Vse navzoče lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SKUPNIH PRAVILIH ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE LETALSKE POVEZLJIVOSTI V ZVEZI Z IZSTOPOM ZDRUŽENEGA KRALJESTVA, VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, IZ UNIJE.

Gradivo smo prejeli od Vlade 14. 2. 2019 na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru je danes. Gradivo je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnemu delovnemu telesu; slednji ga je obravnaval na 5. nujni seji, 27. 2. 2019, in sprejel mnenje, ki smo ga prejeli.

Prosim državnega sekretarja, gospoda mag. Bojana Kumerja, da nam predstavi predlog uredbe in zlasti predlog stališča Republike Slovenije.