Govor

Spoštovane kolegice, dragi kolegi, pričenjam z 9. nujno sejo Odbora za zunanjo politiko. Obveščam vas, da so zadržani oziroma, da na seji sodelujejo kot nadomestni članice in člani, naslednji poslanke oziroma poslanci: prvo obvestilo se tiče gospoda Ferenc Horvátha, ki je odsoten in zadržan, imam pa nekaj pooblastil in sicer, gospod Dušan Šiško nadomešča Zmaga Jelinčiča Plemenitega, gospa Ljudmila Novak pa nadomešča gospoda Jožefa Horvata, ter še zadnje, gospo Moniko Gregorčič nadomešča gospod Gregor Perič. Obveščam vas oziroma pozdravljam, najprej spoštovanega ministra in vse prisotne seveda, predstavnika Urada predsednika Republike, prof. dr. Ernesta Petriča. Obveščam vas, da smo 18. marca 2019 prejeli opravičilo udeležbe s strani predsednika Vlade.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogom za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Torej, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – SPREMEMBA STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE INTERVENCIONIZMA V BOLIVARSKI REPUBLIKI VENEZUELI. 15. februarja 2019, ste od Vlade prejeli informacijo o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli, 21. februarja pa tudi zahtevo Poslanske skupine Levica, za sklic nujne seje odbora. Prejeli ste tudi soglasje Poslanske skupine Levica za podaljšanje roka za izvedbo nujne seje.

Besedo za dopolnilno obrazložitev zahteve dajem predstavniku predlagatelja, dr. Mateju T. Vatovcu. Gospod Vatovec, imate besedo, izvolite.