Govor

Hvala lepa, gospod Perič.

Odiram razpravo. Besedo dajem gospe Nataši Sukič.