Govor

Spoštovane kolegice in kolegi!

Začenjam 37. sejo Odbora za zadeve EU. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: gospod Ivan Hršak, gospod dr. Franc Trček, gospod Zmago Jelinčič Plemeniti in gospod Branko Grims. Na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo, gospa Jerca Korče namesto poslanca gospoda Nika Prebila.

Obveščam vas, da so na sejo povabljeni poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije ter predstavniki Vlade in Državnega sveta. Vse navzoče prav lepo pozdravljam!

Prehajam na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za njegovo spremembo, je določen takšen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA SKLEPA O PODPISU V IMENU EVROPSKE UNIJE, SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED EVROPSKO UNIJO IN SOCIALISTIČNO Republiko VIETNAM.

Gradivo smo prejeli od Vlade dne 28. 2. 2019, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med državni zborom in Vlado o zadevah Evropske unije. Skrajni rok za njegovo obravnavo v Državnem zboru je danes. Gradivo je bilo v skladu z določili Poslovnika Državnega zbora dodeljeno v obravnavo odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru in odboru za gospodarstvo kot matičnemu delovnemu telesu. Slednjega je obravnaval na tretji seji dne 13. 3. 2019, in sprejel mnenje, ki smo ga pisno prejeli. Za predstavitev prosim predsednika odbora, gospoda… A ha, se opravičujem.

Prosim gospo Evo Štravs Podlogar, državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da nam predstavi predlog sklepa in zlasti predlog stališča Republike Slovenije.