Govor

Hvala lepa. Želi besedo kdo od vabljenih? (Ne.) Če ne predlagam, da obravnavo opravimo na način, da razpravljamo po vrsti o vsakem členu in glasujemo o amandmaju. Po glasovanju o amandmajih pa na koncu glasujemo še o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? Ugotavljam, da nihče in odpiram razpravo o 1. členu. Če ni razprave, gremo k 2. členu. Odpiram razpravo o 2. členu. Če ni razprave, odpiram razpravo k 3. členu in vloženem amandmaju. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Prehajamo na odločanje o amandmaju k 3. členu, ki so ga vložile koalicijske poslanske skupine.

Kdo je za? (10 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet.

Odpiram razpravo od 4. do vključno 11. člena. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje o vseh členih. Na glasovanje dajem vse člene skupaj.

Kdo je za? (11 članov.) Je kdo proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da so vsi členi soglasno sprejeti.

Sprejeti amandma se vključi v dopolnjen predlog zakona, ki bo sestavni del poročila odbora.

S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Poročevalec odbora na seji Državnega seja naj bi bil Vojko Starović. Ima kdo kakšno drugo željo? Če ne, je to v redu.

Zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 20. nujno sejo odbora. Hvala lepa.