Govor

Spoštovani predsedujoči.

Zdaj, nenavadno je no, da se sklicuje na to, da pač je bilo gradivo poslano – gradivo ni bilo poslano. Še enkrat, zadnjič smo zahtevali dvoje gradiv. Eno gradivo je analiza učinkov oziroma strukture po gospodinjstvih prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, drugi del tega zahtevanega gradiva je pa analiza o resničnosti navedb o obsegu in obstoju tako imenovanih socialnih goljufij na katerih se predstavniki ministrstva sklicujejo.

In, še enkrat, Poslovnik daje to možnost, da vi, kot predsedujoči oziroma celo obveznost, v skladu z četrtim odstavkom 73. člena Poslovnika prekinete to sejo, dokler ne dobimo poslanci vseh pojasnil in podatkov, ki so potrebni za razpravo in odločanje o posameznem predlogu zakona. Zdaj, če želite, nek pisni sklep v tej smeri, prekinite vi razpravo za, ne vem, 5 minut, pa vam bom na en list papirja sedaj napisal ta sklep.