Govor

Sejo ne bom prekinil, ker tega, gradiva niti zdaj tega predloga nisem dobil na mizo, druga zadeva pa je, menim, da so poslanci seznanjeni in da je bilo poslano dodatno gradivo. / oglašanje iz dvorane/

Izvolite.