Govor

Ja, hvala lepa.

Predsedujoči, v bistvu ste že sami opozorili tisto, kar sem jaz imela namen opozorit. Mi smo sicer res na prejšnji seji tega odbora, to točko dnevnega reda na predlog prekinili, ampak, sočasno nismo sprejeli nikakršnega sklepa o tem, kaj bi morala dodatno, če sploh, Vlada predlagati oziroma predložiti poslancem. Kljub temu je, kot je bilo že povedano, Vlada dodatno analizo naredila in jo tudi predložila. Mi smo to pregledali. Včasih smo res mogoče v časovni stiski, ampak mislim, da se je že večkrat zgodilo, da smo dobili gradiva tudi neposredno pred sejo, pa tega nismo nikoli problematizirali.

Kljub temu, da je že v samem gradivu, bi opozorila še mogoče dodatno, ob spremembi samega zakona, navedena tudi ocena finančnih učinkov, dodatno pa še ta analiza upravičencev do dodatka za delovno aktivnost, ki smo jo dobili včeraj, torej, jaz mislim, da poslovniško, glede na to, da ni bil sprejet nikakršen sklep ob prekinitvi, ni nikakršnih ovir, da ne bi točke nadaljevali.

Hvala.