Govor

Dobro, hvala za pojasnitev.

Samo pri tem je treba nekaj dodat, da je na prejšnji seji odbor sklepal o prekinitvi seje, ni sklepal o nobenem sklepu, ker ga ni imel pred sabo, nobenega sklepa ni predložil predlagatelj, torej se je odbor odločil, da prekine sejo, kljub temu, da ni bilo zahteve formalne. Za dodaten material je bil dodaten material posredovan.

Želijo svoja stališča o predlogu umika predstaviti predstavniki predlagatelja zakona, Vlada? (Da.)

Gospa ministrica, izvolite.