Govor

Ja, najlepša hvala predsednik. Lep pozdrav vsem.

Kot veste, smo prejšnjo oziroma, ja, prejšnjo sejo tega odbora, ko se je obravnaval Zakon o socialno varstvenih prejemkih, po štirih urah razprave poslanci sklenili prekinit z namenom oziroma z ciljem, da pridobimo dodatna gradiva s strani Vlade, ki bi olajšala oziroma omogočila, pravzaprav, razpravo o tem zakonu, namreč, tisto, kar so bile določene navedbe, tako v javnosti, kot v samem zakonu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so bila pomanjkljiva za to, da bi lahko poslanke in poslanci popolnoma ali pa v potankosti razumeli to, kar so lahko posledice sprejetja tega zakona.

Zdaj takrat sem ob tisti razpravi oziroma v postopkovnem predlogu predlagal, da se seja prekine iz dveh razlogov in sicer, da ministrstvo dostavi konkretno analizo o tem, kakšna je struktura prejemnikov dodatka za delovno aktivnost, se pravi, na gospodinjstva, glede na to, kakšne so oblike gospodinjstev, število članov, kakšen dodatek prejemajo in tako dalje. Drugi del proceduralnega sklepa pa je bil, da se dostavi tudi analizo o tem, kakšne so dejanske ugotovitve glede tako imenovanih socialnih goljufij, ki so tudi eden od argumentov, ki jih navaja Ministrstvo za delo ob argumentiranju oziroma, ob potrjevanju tega, da je taka sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih nujna.

Zdaj, v teh treh tednih od te prekinitve, tega gradiva ni bilo oziroma je en del tega gradiva prišel v poštne predale poslancev šele včeraj, ob 13. uri 43. To je tudi po poslovniškem roku za, recimo, umik točke dnevnega reda in tako naprej. Skratka, gre za zelo kratek čas, v katerem ocenjujemo, da poslanci nismo uspeli predelat tega gradiva in seveda, to gradivo je tudi pomanjkljivo, tako da, ocenjujemo, da sklep, zaradi katerega se je seja prekinila prejšnjič oziroma ta točka prekinila, ni bil uresničen oziroma ni bil konzumiran in kot tak, potem tudi ni ustreznih pogojev za to, da se nadaljuje obravnava tega zakona in zaradi tega predlagamo umik iz današnje seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in seveda, predlagamo, da predsednik skličete to sejo takrat, ko bomo imeli na voljo vsa gradiva – torej, v tem trenutku vsaj še konkretno analizo tega, kje in v kakšni meri prihaja do tako imenovanih socialnih goljufij in zakaj.