Govor

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam.

Pričenjam 12. sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Opravičila nisem nobenega dobil, ampak, kot nadomestni član, z nami sodeluje danes Matej T. Vatovec namesto poslanca in člana odbora, Mihe Kordiša.

Kot ste bili že obveščeni, je Poslanska skupina Levica predlagala, da se z dnevnega reda današnje seje umakne 1. Točka dnevnega reda – to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Odločali bomo torej o navedenem predlogu umika za 1. točko.

Še pred odločanjem pa naj povem, da z nami je danes Nada Brinovšek, namesto Jelke Godec – dobrodošla.

V skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora o predlogih v zvezi z dnevnim redom, ni mogoča razprava poslancev. Svoja stališča lahko podajo le predlagatelj zadeve in predstavniki poslanskih skupin, največ 3 minute. Predlagatelj predloga umika pa lahko dodatno pojasni svoje razloge, največ 5 minut.

Želi besedo predlagatelj predloga? (Da.) Izvolite.