Govor

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo.

Spoštovani gostje, kolegice in kolegi!

Saj to vsi razumemo, da pranje denarja ja družbeni pojav, ki ni nastal danes, ampak ga poznamo že dolgo dolgo časa. V globalu je tesno povedano z dejavnostjo organiziranega kriminala, trgovino z orožjem, mamili, belim blagom in podobno. V izogib plačevanju davkov sledljivosti finančnih transakcij in prikrivanju dejanskih poslov se v tem poslovanju največ uporablja gotovina. Velike vsote gotovine pa so običajno namenjene za vlaganje v nove kriminalne dejavnosti ali pa v zadnjem desetletju v zelo prisotnem terorizmu. Seveda pa se del tega denarja poskuša oprati njegovega nezakonitega izvora in ga na različne načine legalizirati. Oprati se ga želi z različnimi manevri na različne načine vse od menjave, vlaganje v sklade, v eksotične države, financiranje različnih promocij vse do vlaganja, do svobodnih podjetniških pobud v kombinaciji z velikimi vsotami gotovine, vlaganja v določene gospodarske panoge itd… Skratka, kombinacij milijon, rešitev pa ni milijon. V kombinacijami z velikimi vsotami gotovine se lahko marsikateri uspešni podjetnik znajde tudi v težavah lahko opravičeno lahko pa neopravičeno. Naš Kazenski zakonik predpostavlja, da bi podjetniki v določenih primerih morali vedeti, da denar, ki ga upravlja ni čist, zato je še toliko bolj pomembna previdnost pri gotovinskem poslovanju, posebno pozornost bi moral pri svojem poslovanju nameniti v primerih, ko gre pri poslovanju za denarne zneske in premoženja velike vrednosti. Odgovornost za ta kazniva dejanja se ugotavlja tudi s tem ali je vedel ali bi moral vedeti, da je premoženje oziroma denar, s katerim posluje pridobljen s prepovedanimi dejavnostmi kot je orožje, mamila, kupovanje umetniških slik, belo blago in še in še. Glede na pomembnost te obravnavne tematike pa bi vseeno izpostavila tudi svoje pomisleke oziroma dileme, ki so se mi odprle, ko sem prebirala gradivo, dileme pri rešitvah, ki se nanašajo na prepoved opravljanja dejavnosti zavezanca in izjeme v zvezi z razkritjem podatkov o kršitelju. V predlogu je navedeno, da se odredi prepoved odpravljanja dejavnosti zavezancev ob storitvi kaznivih dejanj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma, zato me zanima kdo in kdaj oziroma v kateri fazi postopka lahko odredi prepoved opravljanja dejavnosti in odloča o izjemah objave identitete kršitelja. Še posebno pa se zanima ali se prepoved nanaša na vse pravne osebe a je ta krog omejen le na manj pomembne, nekaj podobnega je že danes opozoril kolega poslanec. Pri branju gradiva sem dobila občutek, da bodo majhne pravne osebe dobile prepoved opravljanja dejavnosti, za pomembne pravne osebe pa se bo kot kaže opravljala izjema. Kako bo s prenehanjem družb, bom dala eden primer, ko se bo ugotovilo, da opravljajo pranje denarja oziroma druge finančne nezakonite mahinacije uslužbenci bank ali to pomeni tudi prenehanje opravljanja dejavnosti banke. Zanima me, da pri preiskovanju kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala se morajo izvajati tudi finančne preiskave in možnosti uporabe obrnjenega dokaznega bremena kot je praksa to tudi v določenih državah Evropske unije. Hvala lepa vam za odgovore in pojasnila.