Govor

Hvala lepa.

Gospe poslanke, gospodje poslanci prehajamo na obravnavo členov in amandmajev. Predlagam, da po končani razpravi o členih v skladu s tretjo alinejo 128. člena Poslovnika Državnega zbora odbor glasuje skupaj o vseh členih. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Prehajamo na razpravo in odločanje o členih ter vloženih amandmajih na podlagi vložitvenega dokumenta.

V razpravo dajem 1. člen, h kateremu ni vloženih amandmajev. Besedo dajem poslancu Zmagu Jelinčiču. Izvolite.