Govor

Branka Glojnarič

Hvala lepa in dober dan vsem.

Da se ne bi preveč ponavljala z gospodom državnim sekretarjem, zavedamo se, da ni najboljša rešitev zakon v bistvu novelirati dvakrat, vendar v tem primeru ko targetiramo vsebino, ki je bila posebej izpostavljena v opominu Evropske komisije, smo se odločili, da je to najbolj primerna pot, da v tem delu ustrezno odreagiramo v Republiki Sloveniji. Seveda, naslednja novela, ki je že v javni obravnavi, je precej širša in tudi pričakujemo, da bodo določbe potem oziroma bom rekla, mnenja različnih deležnikov tudi precej bolj obširna kot so bila v primeru te novele, kot je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedla, dejansko v amandmajih niso bila upoštevana vse ugotovitve Zakonodajno-pravne službe, s tem, da smo želeli v bistvu dodatno pojasniti in predstaviti zakaj menimo, da v delu 2. člena novele je način ureditve, ki določa, da se obveznost nalog zavezancev v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje pranja denarja ne, da poenostavim, ne osredotoča na zaposlene pri zavezancu, temveč da je zavezanec kot tak ne glede na pravno organizacijsko obliko v kateri dela tisti, ki je dolžan zagotoviti izvajanje teh ukrepov. To je bilo nekaj kar v našem zakonu doslej izredno ni bilo zapisano in menimo, glede na to kako je ta določba tudi v direktivi umeščena, kjer je umeščena v cel oddelek vseh teh nalog, ki jih morajo zavezanci izvajati, da predstavlja to ustrezen prenos.

Kar se tiče določbe v zvezi z naborom kaznivih dejanj zaradi katerih je možno izreči prepoved upravljanja dejavnosti, smo precej truda vložili tudi v okviru usklajevanja s službo Vlade za zakonodajo, da bi ta nabor bil ustrezen in rešitev je pač taka kot je sedaj predložena, kot je tudi bilo že povedano, dopuščamo možnost ponovne razprave o tej temi. V kratkem glede na to, da imamo drugo novelo že v javni obravnavi, vendar pa vsekakor želimo vsebino, ki je sedaj predmet urejanja te novele zaključiti ustrezno tako, da se bomo dejansko lahko v celoti posvetili prenosu pete direktive, ker kot že rečeno, rok je blizu. Obenem bi pa še to poudarila, ko je Slovenija dobila, prejela ta opomin, smo Evropsko komisijo seznanili z rešitvami, ki so sedaj predlagane v samem zakonu in Evropska komisija je ocenila, da so te rešitve ustrezne v smislu odgovora na ta opomin. Tako da s tega vidika tudi jaz apeliram, da se na tem odboru predlog zakona potrdi, da gre lahko naprej v obravnavo. Je pa celotna materija področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zelo kompleksna in gotovo bo več govora o tem tudi še v nadaljevanju, ko se bo druga novela nadalje obravnavala. Hvala lepa.