Govor

Hvala lepa.

Sprašujem še predstavnico Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Ali želi besedo?

Gospa Branko Glojnarič, izvolite, imate besedo.