Govor

Sonja Bien Karlovšek

Hvala za besedo.

Naša služba je pripravila mnenje na podlagi 27. člena Poslovnika Državnega zbora in v njem podala pripombe k 2., 3. in 4. Členu. Amandma za 2. člen ni bil vložen, tako da naša pripomba ni bila upoštevana. Amandma k 3. členu je vsebinsko ustrezen in odpravlja pomanjkljivost na katero smo opozorili. K 4. členu so pa bile pripombe upoštevane le deloma in sicer glede obsega dopustne prepovedi upravljanja dejavnosti notarjev in odvetnikov. Pravkar je bilo posredovano pojasnilo predlagatelja, da je v javni obravnavi že naslednja novela tega zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesla tudi spremenjeno direktivo. Opozarjamo pa, da rok za prenos te direktive v nacionalni pravni red držav članic poteče 10. januarja 2020, tako da poudarjamo, da spreminjati zakon, ki vsebuje pomembne obveznosti pravnih in fizičnih oseb dvakrat v razmeroma kratkem času z gledišča prane varnosti ni ustrezno.

Prav tako ni mogoče sprejeti pojasnila glede tega, da je v predlaganem besedilu ustrezno prenesen seznam kaznivih dejanj, zato ponovno opozarjamo, da manjkajo nekatera hujša kazniva dejanja v zvezi s prometom mamil, psihotropnih snovi, hude premoženjska kazniva dejanja storjene v hudodelski združbi, goljufije zoper finančne interese unije, korupcije in vsa kazniva dejanja, ki se lahko kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom v trajanju več kot enega leta.

Hvala.