Govor

Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni! Začenjam 17. sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da nihče od članic in članov odbora ni zadržan. Prejel pa sem tri pooblastila, in sicer na seji kot nadomestni člani odbora sodelujejo poslanec Boris Doblekar namesto poslanca Andreja Širclja iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, poslanec Gregor Perič namesto poslanke Monike Gregorčič iz Poslanske skupine Stranke modernega centra in poslanec Edvard Paulič namesto poslanca Roberta Pavšiča iz Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. Dnevni red ste prejeli s sklicem seje. Ker nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SPEMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA.

Predlagatelj zakona je Vlada.

K obravnavi te točke dnevnega reda so vabljeni predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Zakonodajno-pravne službe.

Kot gradivo ste poleg predloga zakona prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 14. novembra 2019 in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 26. novembra 2019.

Rok za vladanje amandmaje je potekel 22. novembra 2019. Amandmaje so vložile poslanske skupine koalicije, in sicer k 3. in 4. členu predloga zakona.

Preden začnemo drugo obravnavo predloga zakona, še obvestilo o dveh pooblastilih, in sicer poslanec Andrej Rajk nadomešča poslanca Franca Kramarja iz Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek in poslanem Zmago Jelinčič Plemeniti nadomešča poslanca Janija Ivanušo iz Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

Začenjamo drugo obravnavo predloga zakona.

V imenu Ministrstva za finance je danes tu državni sekretar Alojz Stana. Izvolite, gospod državni sekretar.