Govor

Dobro jutro in pričenjam 4. nujno sejo Komisije za poslovnik. Vse člane komisije, vabljene in ostale prisotne lepo pozdravljam.

S tem prehajam na določitev dnevnega reda seje komisije. Ker nisem prejela nobenih predlogov za umik točk z dnevnega reda in predlogov za razširitev dnevnega reda seje, ugotavljam, da je dnevni red določen kot je bil dne 15. januarja 2020 posredovan s sklicem.

Prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – POBUDA POSLANSKE SKUPINE SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE ZA SPREMEMBO POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.

K tej točki so bili vabljeni: Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke kot predlagatelj, mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora, ki je podal opravičilo za današnjo sejo, Tina Heferle, podpredsednica Državnega zbora, Jože Tanko, podpredsednik Državnega zbora in Branko Simonovič, podpredsednik Državnega zbora, ki je prav tako poslal opravičilo za njegovo današnjo odsotnost.

Kot gradivo ste k tej točki prejeli pobudo Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke z dne 15. 11. 2019 za novo peto poglavje in novi 27.a člen ter dopolnitev druge alineje prvega odstavka 42. člena, prvega odstavka 48. člena, drugega odstavka 120. člena in 147. člena Poslovnika Državnega zbora, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem.

Preden predam besedo bi vas še obvestila, da smo prejeli pooblastilo, in sicer da poslanko Matejo Udovč nadomešča poslanka Janja Sluga.

Sedaj pa predajam besedo vodji Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke gospodu Zmagu Jelinčiču Plemenitemu kot predlagatelju za dopolnilno obrazložitev. Izvolite.