Govor

Hvala, predsednik.

Zdaj meni je tisti predlog, da se naredi do konca marca v redu. Kar pa ne pomeni, da se bo naredilo do konca marca, lahko tudi prej. Kako si jaz predstavljam to zadevo? Da do konca tedna posredujemo vprašanja, potem pa vi predsednik tiste tri, štiri člene, za katere se vsi nekako strinjamo, da so najbolj problematični in do so jih različne države v Evropski uniji glede na direktivo različno implementirale, zaprosite raziskovalni center Državnega zbora, da v 30 dneh najkasneje pripravi primerjalno analizo, kako so ne vem pet, šest, sedem evropskih držav to implementirale v svojo zakonodajo. In potem se takoj ta zadeva skliče. Jaz mislim, da bi na ta način imeli še en dodaten vpogled. Ne drži pa to, da lahko dobimo še kakršenkoli opomin, ker dokler je zakon v parlamentarnem postopku in tudi v procesu javne predstavitve mnenj, je zakon še vedno v parlamentarnem postopku. Do takrat novih opominov ali karkoli drugega s strani Evropske komisije ne bo.