Govor

Predsednik, hvala lepa. Lep pozdrav kolegice in kolegi in ostali vabljeni!

Jaz naj za uvod povem, da bomo to predlagano javno predstavitev mnenj podprli. Bi pa vseeno predlagal eno dopolnitev in sicer, da se javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju opravi do 28. februarja. In sicer dovolite mi, da to obrazložim. Namreč ta sprememba zakona bo omogočila tudi prenos direktive iz maja 2017 o spremembi Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja, katere rok je že potekel. Slovenija je tudi dobila že uradni opomin in da bi se izognili nekim nepotrebnim stroškom ali pa sodbi s strani sodišča Evropske unije, kar bi imelo nek negativni vpliv na proračun, predlagamo, da se to, kar predlagatelj izpostavlja – določene dileme in vprašanja v zvezi s to novelo zakona, opravijo v najkrajšem možnem času in menimo, da to do konca tega meseca zadošča. Glede na to, da se o tem usklajujemo že kar nekaj časa in tako bi omogočili, da bi o tem predvidoma odločali na marčevski seji Državnega zbora.

Toliko, hvala lepa.