Govor

Hvala, gospod poslanec.

Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

S tem, spoštovane, spoštovani, prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih se obravnava po skrajšanem postopku.«

Kdo je za? (Desus, SNS, Levica, LMŠ, SD, SMC, SAB.) Kdo je proti? (NSi in SDS.)

Ugotavljamo, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO – RAZNO.

Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

S tem zaključujem to točko in 58. sejo kolegija.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, želim vam prijeten dan naprej.