Govor

Hvala, gospod poslanec, za obrazložitev.

Ali želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Zato prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji se obravnava po skrajšanem postopku.«

Kdo je za? (Vsi.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

In kot tretji, je »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih.«

Želite spregovoriti, gospod Jani Möderndorfer? (Da.)

Izvolite.