Govor

Spoštovani, hvala za besedo. Skupina poslank in poslancev predlaga, da se novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manjše in manj zahtevne spremembe veljavnega zakona. Predlagamo namreč, da 1. oktober postane državni praznik, in sicer dan(nadaljevanj) slovenskega športa, ki pa ne bo dela prost dan. Predlagatelji menimo, da je šport pomembno vodilo pozitivnih družbenih vrednot in povezovalec našega naroda. Zato je pomembno, da se ga enkrat na leto ustrezno obeleži tudi na državni ravni. Predvsem, pa si želimo, da bo ta dan namenjen promociji športa od vrtcev, osnovnih šol, do upokojencev in vseh pozitivnih učinkov, ki jih ukvarjanje s športom prinaša za državljanke in državljane.

Kot rečeno, gre za manjše spremembe veljavne zakonske ureditve, zato predlagamo, da se novela obravnava po skrajšanem postopku.

Hvala lepa.