Govor

Hvala, gospod poslanec. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.

Zato prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save se obravnava po skrajšanem postopku.

Kdo je za? Vidim popolno soglasje minus Levica.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na drugi predlog in to je predlo zakona o dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dneh v Republiki Sloveniji. Besedo ima gospod Gregor Židan.