Govor

S predlogom zakona bo omogočeno dokončanje verige na spodnji Savi in izpolnitve vseh koncesijskih pogodb za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi. S temi ukrepi se bo povečal delež obnovljenih virov energije. Prav tako se bo zagotovila poplavna varnost v občini Brežice. S predlogom zakona bo nedvoumno omogočena tudi gradnja sončnih elektrarn na objektih, koncesije, kar pomembno izboljšuje in optimizira delovanje obstoječih in načrtovanih hidroelektrarn. S tem zakonom se gre za manj zahtevne spremembe obstoječega zakona.