Govor

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci lep pozdrav tudi ostalim prisotnim. Začenjamo 58. sejo Kolegija.

Obveščam vas, da sem vam včeraj z dopisom poslal gradivo k 1. točki dnevnega reda, hkrati vas obveščam, da gospod Ivan Hršak zamenjuje gospoda Franca Juršo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – TO JE DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 16. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, ki se pričela v ponedeljek, 2. marca 2020. Gradivo ste prejeli včeraj. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 16. seje zbora, ki se bo pričala v ponedeljek, 2. marca 2020.

Kdo je za? Ugotavljam popolno soglasje.

Sklep je sprejet.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o treh predlogih za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku.

Kot prvi je predlog zakona o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Če sem pravilno obveščen boste gospod Dušan Šiško predstavili. Izvolite.