Govor

Hvala lepa za vaše pripombe. Mislim, da zaenkrat sem še vedno jaz predsedujoča odboru, tako dajem besedo dr. Vinku Logaju, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. Izvolite.