Govor

Prosim, da kot predsednica ne izražate stališč in vnaprej prejudicirate, kakšna je bila ministrica v svojih razlagah. Predlagam, da se kot članica odbora prijavite k razpravi in to poveste v svoji razpravi, ne pa da kot predsedujoči podajate svoja lastna mnenja. Ob tem pa, če sem vas narobe razumel, predlagam, da dobijo vsi vabljeni besedo, ker ste rekli, da jo bodo dobili samo tisti, ki jih je predlagala ministrica.