Govor

Hvala lepa tudi vam za dopolnitev. Moram reči, da imate kakšen odgovor že kar sami. Jaz bi samo rekla, ker moram kot predsedujoča oglasiti, kdaj in kako bodo varni starši, tudi sama sem se o tem spraševala. Jaz mislim, da smo v časih, ko ne more nihče reči, kdaj bo kaj varno; upam, da se tega vsi zavedamo v tej dvorani.

Predlagam, da vseeno povejo predstavniki, ki jih je predstavila ali predlagala ministrica, da povejo tudi oni svojo plat zgodbe. Imamo že kar nekaj prijavljenih, pa bomo vseeno šli na začetek in bom dala besedo najprej dr. Vinku Logaju, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, za dodatna pojasnila. Ker pa je veliko število prijavljenih, predlagam, naj bo razprava omejena na pet minut. Mislim, da je bila ministrica izčrpna, pa tudi predlagatelj, zato se poskušajmo držati nekih kriterijev. Izvolite, gospod dr. Vinko Logaj. / oglašanje v ozadju/ Ja, postopkovno, izvolite.