Govor

Hvala.

Tukaj jaz imam postopkovni predlog pa bi najprej opozorila na dejstvo, da Vlada Republike Slovenije že v naprej je pripravila besedilo teh sklepov, kjer že v naprej projudicira kaj bo Državni zbor glede tega poročila, ki ga še nismo obravnavali ugotovil. Torej, sklepi so pripravljeni brez predhodne opravljene obravnave, ki vemo v skladu s Poslovnikom je potrebna in glede vsebine sklepov, je pa kar sama Vlada določila, namesto Državnega zbora, kaj bomo mi sploh ugotovil v razpravi, ki sploh še ni bila opravljena in mi naj bi zdaj o teh sklepih danes glasoval. To je absurd.

In, poleg te nehigiene, naj citiram še jaz Zakonodajno-pravno službo, ker menim, da je treba to večkrat danes poudarit, glede na to, da nekateri ne razumejo ali pa nočejo razumet, kaj je Zakonodajno-pravna sklenila in pravi: »Za sprejetje sklepa, navedenega v 2. točki, ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku, zato po našem mnenju ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje tega sklepa.« Govorimo torej o tem sklepu pod 2. točko, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije, lepo, opremljeno z glavo, seveda pa Vlada govori, »Državni zbor ugotavlja…« in tako naprej.

Tako da, to je samo po sebi absurd in sprejetje ali pa celo obravnava tega sklepa, pod to 2. točko, je v nasprotju z Ustavo in bi izvotlilo namen institutov kot sta na primer interpelacija in pa parlamentarna preiskava. Gospod Trček je pred mano lepo povedal in citiral Poslovnik v 239. členu, kjer jasno določa, da se v primeru pisnega poročila Vlade, Državni zbor s tem le seznani in v posledici tega bi bila potem tudi celotna parlamentarna obravnava tega poročila popolnoma drugačna, kot je pa zdaj zastavljena in gospod predsednik, vas ne »ekskulpira« odgovornosti odločitev predsednika Državnega zbora na kolegiju oziroma kolegija, da se ta obravnava opravi na tak način.

Vi ste dolžni spoštovat Poslovnik in dolžni ste zagotovit takšno obravnavo tega poročila, kot ga predvideva Poslovnik. Torej, pogovarjanje o sklepu pod št. 2 je nedopustno in Zakonodajno-pravna služba nam to pritrjuje, vsi v opoziciji na to opozarjamo, verjamem, da tudi vi, znate brat Poslovnik, znate interpretirat in razumet določbe v njem in jaz verjamem, da se tudi vi, načeloma, morate strinjat z nami, ker drugače sploh ne gre, kajne, če vse to preberemo in smo, kolikor toliko, kritični no, sami do sebe.

Zato je moj postopkovni predlog podoben ali pa enak kolegoma pred mano, da se pač ta sklep, sporni sklep, nedopusten, nezakonit sklep, umakne iz obravnave in da se o njem ne glasuje. Glede postopkovnega predloga, ki ga je pa podal gospod Kordiš, o prekinitvi te seje odbora, pa tudi načeloma nimam težav s tem in se tudi strinjam s tem postopkovnim predlogom, da bo Vlada v miru pripravila poročilo, kot se za gre.