Govor

Hvala, gospod predsedujoči.

Moj postopkovni predlog izhaja iz 239. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, ki se glasi, citiram: »Vlada lahko poroča Državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji Državnega zbora. Če Vlada pošlje Državnemu zboru pisno poročilo predsednik Državnega zbora z njim takoj seznani poslance.« - sedaj sledi, dobro poslušajte, predsedujoči: »Predstavnik Vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Bom še enkrat ponovil: »Predstavnik Vlada lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Nadalje se bom vezel na 110. člen Ustave Republike Slovenije, ki se glasi, najdete ga na 50 strani te knjižice: »Vlado sestavljajo predsedniki in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni Državnemu zboru. » Vodja Zakonodajno-pravne službe, gospa Nataša Voršič, če se ni skrila kot to počne kakšen minister za kakšno drugo damo iz Zakonodajne službe, ker so vse krasne in je jasno povedala bom prebral predsedujoči zgolj zaključek poročila, citram: »Poleg tega poudarjamo, da drugi odstavek 239. člena Poslovnika določa, da se v primeru, če Vlada pošlje v Državni zbor pisno poročilo Državni zbor se s poročilom le seznani. Iz navedenega izhaja, da Poslovnik ne predvideva, da bi Državni zbor v obravnavi poročila Vlade sprejemal kakršnekoli vsebinske odločitve.« Skratka predsedujoči moj postopkovni predlog je sledeč po Poslovniku Državnega zbora, sleče stališču Zakonodajno-pravna službe minimalno, kar morate narediti je, da umaknete predlog sklepa, ki ga Vlada vsiljuje Državnemu zboru, katerakoli Vlada, ne le-ta. Ne more vsiljevati Državnemu zboru sprejem nekih sklepov, ker jih Poslovnik niti ne vključuje in ker s tem posega v avtonomijo Državnega zbora lahko pa Državni zbor sprejme sklep naj Vlada dopolni to skropocalo, ki v bistvu ni poročilo. Skratka predsedujoči prosim, da enkrat za spremembo upoštevate Poslovnik Državnega zbora.

Hvala.