Govor

Jaz vas prosim, da se osredotočite na proceduralni predlog ne pa na vsebinski tako, da predlagatelj tega sklepa niste vi tako, da ne morete v njega posegati. Opredelite svoj postopkovni predlog!