Govor

Moj prvi postopkovni predlog je, da najmanj kar je potrebno za to sejo storiti je, da vi, predsedujoči, umaknete drugi sklep, ki je priložen k gradivu za današnjo sejo. Še enkrat bom navedel mnenje Zakonodajno-pravne službe: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Čisto vsebinsko drugi sklep je vladno hvalisanje kako je vse opravila super, kako ni prihajalo do nikakršnih napak.