Govor

Simon Zajc

Hvala gospod predsednik. Spoštovane poslanke, poslanci, ostali gostje!

Vlada Republike Slovenije pri sprejemanju odločitev glede sproščanja ukrepov za javno zbiranje in organizacijo večjih dogodkov upošteva mnenje in priporočila zdravstvene stroke, ki temeljijo na oceni epidemiološke slike v Sloveniji in tudi v tujini. Vlada je izdala spremembo odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 1. 6., in dopušča zbiranje do 200 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri organiziranem zbiranju ljudi, na primer pri javnih prireditvah, mora organizator zagotoviti ukrepe NIJZ in tudi poskrbeti, da bodo ljudje to spoštovali, še vedno ni dovoljeno zbiranje v nočnih klubih in diskotekah, gledalcev na športnih tekmovanjih in podobno. Prav tako so zelo omejena mednarodna potovanja v tem trenutku in velja strog režim na zunanjih mejah EU in Schengenskega prostora. Na notranjih mejah EU in Schengenskega prostora naj bi se kontrole na mejah postopno odpravljale, temu smo zdaj že tudi priča, potekajo seveda tudi bilateralni dogovori. Vsi ti ukrepi, ki so bili nujni za zajezitev epidemije COVID-19, so pustili velike posledice za gospodarstvo, ne le pri nas, temveč povsod po svetu se soočajo z zelo podobnimi če ne enakimi težavami. Ogrožena so številna delovna mesta, še posebej v sektorju gostinstva in turizma ter s turizmom povezanih dejavnosti. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že od začetka epidemije spremljalo in pregledovalo predloge in pobude posameznikov, podjetij in deležnikov iz okolja za omilitev posledic epidemije ter zdravstveno-gospodarske krize, ki je prišla z njo. Zavedamo se, da so podjetja, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev, koncertov, sejmov in drugih večjih dogodkov kakor tudi podjetja, ki izdelujejo in prodajajo ali sposojajo opremo za večje dogodke in prireditve, utrpele velike izgube kakor tudi mnogi drugi sektorji. V Sloveniji smo se takoj po razglasitvi epidemije lotili oblikovanja ukrepov in podpore gospodarstvo. Na našem ministrstvu si prizadevamo za pomoč gospodarstvu in ohranitev delovnih mest, zato smo tudi Vladi Republike Slovenije predlagali številne ukrepe za pomoč gospodarstvu. Verjamemo, da sta že prvi in drugi paket ukrepov, ki so bili usmerjeni predvsem v odpravo težav povezanih z likvidnostjo in za ohranitev delovnih mest, pomagala tudi dejavnost organiziranja sejmov, prireditev in večjih dogodkov. Državni zbor je 29. maja, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, torej tretji paket, ki je predvsem namenjen dejavnostim, ki jih epidemija COVID, jih je najbolj prizadela. Zakon je bil v uradnem listu objavljen 30. 5., in velja. Mnogi ukrepi, ki so bili sprejeti v vseh treh interventnih zakonih, bodo v veliko pomoč tudi organizatorjem sejmov, razstav in drugih večjih dogodkov. S prvim protikoronskim paketom smo omogočili gospodarstvu poslovanje in zaposlenim normalno življenje preko povračila nadomestil plač delavcem na čakanju. Oprostitvi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, posebno pozornost smo namenili posebej ogroženim, to so samozaposleni in družbenikom z mesečnim in temeljnim dohodkom ter oprostitvijo vseh socialnih prispevkov. Z drugim protikoronskim paketom smo pripravili jamstveno shemo preko SID banke v višini dveh milijard evrov za mikro, mala in srednje velika podjetja ter tudi za velika podjetja. Malim in srednje velikim podjetjem je omogočena 80 % garancija, velikim podjetjem pa 70 % za kredite do pet let, krediti morajo biti odobreni od 12. 3. do konca leta 2020. Ključni ukrep tretjega protikoronskega paketa je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa v deležu od 5 do 20 ur tedensko, poleg tega so še dodatni ukrepi, to so nadomestilo za čakanje na delo za mesec junij, za tiste, ki jim bodo prihodki po njihovi oceni upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Sledijo hitri in ugodni likvidnostni krediti slovenskega podjetniškega sklada in slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Tukaj so še boni na področju turizma, 200 evrov za odrasle, 50 za mladoletne osebe, poleg teh interventnih zakonov smo prilagodili obstoječe ukrepe situaciji epidemije COVID in omilili pogoje za pridobitev sredstev, kar lahko koristijo tudi organizatorji večjih dogodkov, tukaj govorimo o garanciji za bančne kredite, subvencijo obrestne mere, to je preko našega slovenskega podjetniškega sklada, objavljeno je bilo 8. maja, omilitev pogojev pri potrpežljivih posojili SID banke, mikrokredite preko slovenskega podjetniškega sklada v tem trenutku pripravljamo, potem so tukaj še subvencije za nakup zaščitne opreme, to bodo nepovratna sredstva na podlagi tretjega paketa, ki je bil prejšnji teden sprejet, subvencije za digitalno transformacijo, posojilni sklad za turizem, ki je bil objavljen 10. aprila 2020. Prepričani smo, da bodo tudi dejavnosti in organiziranja večjih dogodkov v veliko pomoč aktivnostim, ki jih izvaja Slovenska turistična organizacija, ki promovira Slovenijo kot varno in privlačno destinacijo za srečanje in poslovni turizem. Z vsemi ukrepi in aktivnostmi se trudimo, da bi pomagali gospodarstvu, da bi čim lažje pričelo s ponovnim poslovanjem in da bi se ohranila delovna mesta, kar je za nas najbolj pomembno, v luči tega, da sodelujemo z predvsem sektorjem turizma in gostinstva, kjer so tudi predstavniki kongresnega turizma, smo seveda ustanovili strokovni svet za turizem. Namen tega sveta je, da redno spremljamo in z deležniki tudi usklajujemo kaj bi bilo še potrebno storiti. Tako bomo tudi glede ukrepov vseh treh paketov na tem svetu prediskutirali ali so ukrepi primerni in kako bi jih bilo v prihodnje, če bi jih bilo potrebno spremeniti in jih potem seveda bomo te spremembe tudi predlagali. Je pa dejstvo, da ko govorimo o omejevalnih ukrepih, ki so vzpostavljeni predvsem zaradi tega, da omejimo širjenje epidemije, je pa problem, ker v tem trenutku nihče ne more napovedati z gotovostjo kaj se nam bo dogajalo čez 3 mesce, čez 6 mesecev, kakšni bodo ukrepi in to je tisti velik problem, da v tem trenutku težko sprejemamo in napovedujemo ukrepe za pol leta v naprej, ampak ravno zaradi tega pa tudi pri nas, preko tega sveta spremljamo sproti kaj se dogaja in tudi glede na sprotno situacijo bomo predlagali izboljšave in nove ukrepe.