Govor

Hvala. Dober dan vsem, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani vabljeni in prisotni! Pričenjam 21. nujno sejo Odbora za gospodarstvo. Minister za finance se je opravičil. Naprej pa mag. Dejan Kaloh nadomešča mag. Marka Pogačnika. Kolega Dušan Šiško nadomešča Janija Ivanušu, kolegica Lidija Divjak Mirnik nadomešča kolega Edvarda Pavliča, kolega Jurij Lep nadomešča kolega Roberta Polnarja in to je vse za enkrat.

Prehajamo na določitev dnevnega reda. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odborov, ker v poslovniškem roku nisva prejela predlogov za njegovo spremembo je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. IN EDINO TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG PRIPOROČIL VLADI ZA OMILITEV UČINKOV PANDEMIJE COVID-19 V PANOGAH VEZANIH NA JAVNE PRIREDITVE IN ZBIRANJA TER ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA USPEŠNO PRILAGODITEV KREATIVNO KULTURNEGA SEKTORJA IN INDUSTRIJE SREČANJ NA NOVE RAZMERE. Poslanske skupine SD, LMŠ in SAB so dne 20. maja vložile zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kulturo in Odbora za gospodarstvo z navedeno točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem, seznam vabljenih na sejo imate v sklicu, ga ne bom znova bral.

Za predstavitev zahteve dajem najprej besedo predstavnici predlagateljev zahteve kolegici Mag. Meiri Hot. Izvoli.