Govor

Miro Petek

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, predsedujoči tega odbora.

Vlada novele tega zakona ne podpira, ker pač meni, da obstoječa zakonodaja omogoča, da Slovenska tiskovna agencija pokriva vsa relevantna dogajanja v slovenski državi in v družbi tudi v angleškem jeziku. Menimo, da 4. člena ni potrebno spreminjati z dikcijo in dodatno osmo alinejo prostovoljno delo oziroma in nevladne organizacije, ker je doslej našteto v okviru javne službe STA omogoča, da se tudi ta dejavnost predstavlja po svetu v angleškem jeziku. Našteta je politika gospodarstvo, šport, zdravstvo, kultura, izobraževanje, znanost in osma alineja, ki govori kronika in druge vsebina. Ta dikcija druge vsebine vključuje tudi prostovoljsko delo in nevladne organizacije in še marsikaj drugega, kajti dejavnost v družbi ne obsega samo teh alinej, ki so naštete v tem členu ali pa v predhodnem členu. Mi verjamemo, da je novinarski izziv in profesionalnost tista, ki ženeta kolektiv STA, da pod drugimi vsebinami ponudi tuji javnosti tudi področja nevladnih organizacij in prostovoljskega dela, predvsem tisto področje, tisto področje, kar bodo uredniki ocenili, da bi tujo javnost lahko tudi zanimalo. Mi menimo, da ni nikjer omejeno, da ne bi Slovenska tiskovna agencija že doslej vključevala vse navedeno tudi v svoj angleški servis in ni potrebno z zakonodajo vse normirati, že itak imamo prenormirano državo. Mi se zavedamo pomena prostovoljskega dela in nevladnih organizacij, Slovenska tiskovna agencija bi pa po naši oceni naredila zelo pomemben korak, če bi tudi v slovenščini ali pa predvsem v slovenščini poročala o njihovem delu širom po Sloveniji. Gospod Luka Mesec je omenil dejavnost teh društev po državi. Res je tako, so zelo razvejana, vendar Slovenska tiskovna agencija zaradi obstoječe dopisniške mreže očitno ne more pokrivati širokega spektra te dejavnosti po Sloveniji. Po naši oceni bi torej razmisliti, kako okrepiti dopisniško mrežo Slovenske tiskovne agencije, kako bi dobili več novic iz teh lokalnih in regionalnih okolij, še posebej v luči tega, ker slovenski mejni stream tisk, dnevni tisk v zadnjem času ukinja dopisništvo, odpuščajo novinarje dopisnike in postaja Slovenska tiskovna agencija v tej luči s svojo dopisniško mrežo, kolikor jo pač ima po Sloveniji, zelo pomemben medij. Kar se tiče nevladnih organizacij imamo na področju kulture, omejil se bom tukaj na področje kulture spletno stran v angleščini culture.si, ki dnevno objavlja oziroma precej redno objavlja oziroma precej redno objavlja dogodke in razne tekste, poročila o oceni, o dogajanju v slovenski kulturi. Za ta portal, ki je začel delovati leta 2010 je kulturna, Ministrstvo za kulturo, Sektor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje v prvem letu za vzpostavitev tega spletnega portala namenil 69 tisoč 160 evrov. Na prvem javnem razpisu 2010-2014 je ta portal dobil vsako leto 100 tisoč evrov iz postavke direktorata za mednarodne zadeve in kulturni razvoj. Javni razpis 2015-2018 je bila vrednost sredstev vsako leto 90 tisoč evrov, javni razpis 2019-2020 predvideva sredstva za culture.si 90 tisoč evrov. Če potegnemo črto pod ta portal vidimo, da je v zadnjem desetletju portal v angleškem jeziku, ki poroča o kulturi, malo ga prebrskajte, kaj na njem piše, dobil 900 tisoč, okoli 900 tisoč evrov. Tukaj so še druge nevladne organizacije, močnejše, resne nevladne organizacije, ki imajo spletne strani v angleškem jeziku, dobre spletne strani v angleškem jeziku in nekatere od teh nevladnih organizacij seveda podpira tudi Vlada oziroma različna ministrstva, Mirovni inštitut ima zelo dobro spletno stran v angleškem jeziku v zadnjih 10-ih, 15-ih letih je Mirovni inštitut prejel od države okoli 4 milijone evrov.

Da zaključim, po naši oceni pač obstoječi zakon z dikcijo in druge vsebine v tej osmi alineji omogoča Slovenski tiskovni agenciji povsem suvereno v duhu uredniške politike in v duhu uredniške presoje pokrivanje dogajanja na področju prostovoljskega dela in nevladnih organizacij tudi v angleškem jeziku. Hvala lepa.