Govor

Hvala kolega Mesec za to predstavitev. Želi besedo predstavnik ali predstavnica Vlade? Prosim.