Govor

Mislim, da smo zdaj sklepčni in da lahko začnemo. Vse članice in člane Odbora, tudi vse vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam.

Pričenjam 10. redno sejo Odbora za kulturo. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti Zmago Jelinčič Plemeniti, drugih obvestil pa zaenkrat nisem dobila. Tudi nadomestnih članov nimamo, tako da člane in članice Odbora obveščam, da je novi član Odbora od 11. 9. gospod Janez Moškrič, ki je na tej funkciji zamenjal mag. Dejana Kaloha iz kvote SDS. Žal tukaj ni prisoten.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda ugotavljam, da je določen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem: 1. točka dnevnega reda je Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, torej PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI. Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. Dobili ste predlog zakona z dne 8. 7. 2020, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 21. 9., mnenje Komisije Državnega sveta z dne 2. 10. in v poslovniškem roku ni bilo vloženih amandmajev. Vabljeni pa so Skupina predlagateljev s prvopodpisanim poslancem Luko Mescem, Ministrstvo za kulturo, Zakonodajno-pravna služba, Državni svet, direktor STA g. Bojan Veselinovič, Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij pa se s predlogi strinja, vendar so se opravičili, da na seji ne morejo biti prisotni. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 75. seji dne 15. 7. sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odbor bo predlog zakona obravnaval na podlagi 126. in 142. člena Poslovnika. Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona, o kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Želi predlagatelj zakona podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Prosim predlagatelj Luka Mesec beseda je vaša.