Govor

Ignacija Fridl Jarc

Kar zadeva vprašanje glede štipendiranja, ki se naj bi predvidoma finančno gledano znižal v letu 2022. Vas moram opozoriti, kot sem že nekajkrat poudarila, da v predlogu proračunov za obe leti še ni vključena kohezijska perspektiva 2021/2s027. Ker se obstoječa perspektiva v letu 2021 izteče, torej ni več integrirana v leto 2022, so pa tako imenovane mehke vsebine, ki se izrazito financirajo v okviru kohezijskih perspektiv, med njimi tudi štipendije, vključene v naš predlog, o katerem seveda se že pogajamo.

Vprašali ste kar zadeva projekte za film, da Ministrstvo za kulturo do tega sektorja deluje mačehovsko. To ne drži. Glede na to, da so se sredstva za film zvišala in da je Ministrstvo za kulturo tudi zaključilo te zapletene birokratske postopke za pripravo in financiranje, za financiranje že projektov, za katere so že podpisane pogodbe. Prav tako pa bi vam odgovorila še na vprašanje glede predsedovanja. Kulturno ministrstvo pripravlja predvsem kulturne dogodke v zvezi s predsedovanjem. Osrednji dogodek bo baletna predstava Povodni mož Edvarda Cluga. Glede na pandemično situacijo seveda je bila prvotno načrtovana v Bozaru v Bruslju, vendar se močno ogrevamo, da bi dogodek bil tudi pri nas, tako da trenutno potekajo dogovarjanja z občino Bled. Ogledali smo si že tudi prostor, da bi se dogodek odvil na plavajočem odru na Bledu. Drugi dogodek, drugi dogodki načrtovani pa so še sodelovanje med belgijsko in slovensko Kinoteko. Eventualno, če se bo našel ustrezni prostor in če bodo seveda tudi izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji, kar še ni zagotovljeno, predstavitev, razstava kostumov Alana Hranitelja in potem še nekateri drugi, tekoče konference o kulturi bivanja in podobno, ki naj bi jih mi organizirali.

Toliko zaenkrat. Hvala lepa.