Govor

Hvala kolegica.

Mislim, da je bilo postavljenih res veliko vprašanj s strani prve razpravljavke, tako da bi dala besedo gospe sekretarki, da odgovori na njih.

Prosim.