Govor

Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo še predstavnici Ministrstva za kulturo, da predstavi dele predlogov proračunov, ki se nanašata na Ministrstvo za kulturo. Gospa Urška Gruden ali Ignacija? Ignacija Fridl, prosim, beseda je vaša.